Základní plavecký výcvik

Začátečníci

  • Žáci 2. až 4. tříd
  • úterý, středa, čtvrtek, pátek - 8:15 - 12:45 hodin

Výuka probíhá na velkém bazénu. Do této kategorie jsou zařazovány žáci, kteří umí plavat pouze jedním plaveckým způsobem většinou plavecký způsob prsa. Plavecká výuka probíhá ve velkém bazénu. Žáci se učí nebát se vody a zdokonalují se ve zvládnutí základních plaveckých dovedností /splývání na břiše a na zádech, orientace ve vodě i pod vodou,dýchání do vody, skoky do vody/. Slabší žáci postupují ve výuce pomaleji, zdatnější mají možnost rozvíjet své plavecké schopnosti a dovednosti rychlejším tempem Žáci si osvojují základy branného plavání, prvky sebezáchrany a dopomoci tonoucímu. Při všech činnostech ve vodě mají k dispozici různé plavecké pomůcky.

Po ukončení kurzu by žáci měli:
  • technicky zvládnout plavecké způsoby prsa a znak
  • naučit se základům plaveckého způsobu kraul a měli uplavat minimálně 25 - 100 m jedním z těchto plaveckých způsobů

Žáci si osvojují základy branného plavání, prvky sebezáchrany a dopomoci tonoucímu. Na konci kurzu žáci obdrží mokrá vysvědčení.

Vodní aerobik

Cvičení vodního aerobiku je na dobu neurčitou přerušeno.

Přijmeme cvičitelku (cvičitele) plavání
Zkrácený plavecký úvazek.
Nabízíme výhodné finanční a časové pracovní podmínky.
Práce je vhodná pro ženy a muže, kteří mají rádi plavecký sport a práci s dětmi.
Předpokládaný nástup je říjen 2016.
Veškeré informace podá p. Klaclová Renata, tel. 731 131 818

Copyright © TJ Česká třebová plavecké středisko